Menu

Tin tức & sự kiện

THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN BẰNG LÁI XE Ô TÔ TRONG NĂM 2022

Cập nhật: 22-08-2022

THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN
BẰNG LÁI XE Ô TÔ TRONG NĂM 2022

Năm 2022, quy định liên quan đến việc học, thi cấp bằng và sử dụng Bằng lái xe ô tô sẽ có nhiều thay đổi theo hướng quản lý chặt hơn, phạt nặng hơn nếu vi phạm.

Thay đổi trình tự công nhận kết quả thi Bằng lái ô tô

Với việc bổ sung nội dung thi sát hạch Bằng lái xe ô tô từ ngày 01/6/2022 thì thứ tự thi cùng trình tự công nhận kết quả thi cũng có sự điều chỉnh.

Theo đó, người thi sát hạch sẽ phải trải qua 04 nội dung thi:

(1) Sát hạch lý thuyết.

(2) Thi phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông.

(3) Thực hành lái xe trong hình.

(4) Thực hành lái xe trên đường.

Căn cứ khoản 16 Điều 1 Thông tư 38, việc công nhận kết quả thi đối với người thi Bằng lái xe ô tô các hạng được thực hiện như sau:

- Nếu không đạt lý thuyết: Không được thi lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng.

- Nếu không đạt nội dung lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng: Không được thi thực hành trong hình.

- Nếu không đạt nội dung thực hành trong hình: Không được thi sát hạch lái xe trên đường.

- Đạt nội dung lý thuyết, phần mềm mô phỏng, thực hành trong hình nhưng không đạt kết quả nội dung lái xe trên đường: Được bảo lưu kết quả trong 01 năm.

- Đạt cả lý thuyết, lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng và thực hành lái xe (trong hình và trên đường): Được công nhận trúng tuyển và cấp Bằng lái xe.

Nguồn: luatvietnam.vn

 

 

Tin tức khác